facebook youtube +420 777 88 54 54

Přírodní izolace z konopných desek

PŘÍRODNÍ IZOLACE Z KONOPNÝCH DESEK

Rostoucí znečištění životního prostředí a hektičtější způsob života společnosti vedou člověka stále více k tomu, aby se uchyloval do klidu svého domova. Pod slovem moderní dům si mnoho lidí vybaví, vedle bydlení, šetrnost k životnímu prostředí a ochranu klimatu. Sem nepochybně patří i šetrnost k vlastnímu zdraví a zdraví rodiny. Ten, kdo se rozhodne stavět, má především v úmyslu vytvořit domov nejen pro sebe, ale i místo, kde své trvalé zázemí najdou i budoucí generace. V centru pozornosti jsou tedy vlastní čtyři stěny, protože nic nemůžeme z hlediska našeho zdraví ovlivnit tolik, jako vlastní bydlení.

Bohužel velmi často skloňovaným slovem, a to i souvislosti s bydlením, je alergie. Je mnoho příčin podílejících se na jejím zhoršení nebo vzniku a jednou z nich jsou plísně. O tom hovoří fakt, že zhruba jedna třetina alergiků trpí jejich zapříčiněním. Plísní existuje mnoho druhů a není snadné se jich zbavit. Plíseň je nenáročná. Ke svému životu nepotřebuje světlo.Nevadí jim chlad a ani vysoké teploty. Živí se látkami, které se vyskytují všude – ve dřevě, v prachu, v půdě nebo dokonce i v plastech. Většina plísní vyžaduje vlhkost. Nejlépe se jim daří při relativní vlhkosti nad šedesát procent a teplotě nad dvacet stupňů Celsia. Ne vždy jsou viditelné pouhým okem. V obytných prostorech, které jsou málo vytápěné, špatně větrané nebo jsou vystavené vysoké vlhkosti, jako například koupelna, kuchyně, vznikají plísně nejčastěji na stěnách v rozích a koutech.

Nejlepší cesta k zdravému bydlení
Jednou z možností, jak předcházet alergiím zapříčiněným plísněmi, je proto postavit „zdravý“ dům. Je to možnost, na kterou je třeba myslet už při plánování výstavby. Dnešní stavební trh nabízí mnoho ekologických a zdravých materiálů, které toto umožňují. Je potřebné, aby zdravotně nezávadný stavební materiál splňoval i ostatní technické a normativní požadavky, a rovněž zbytečně stavbu neprodražil.

Mezi inovativní produkty, splňující náročné požadavky (ověřeno certifikovanou zkušebnou) na zdravotně nezávadné, přírodní materiály, patří konopná izolace. Jako materiál z přírodního vlákna má srovnatelné tepelně-izolační vlastnosti jako minerální izolace, jeho výhodami však jsou lepší letní tepelná ochrana, lepší schopnost regulovat vlhkost a příznivější ekologická bilance. Díky konopné izolaci dům „dýchá“, odvádí vlhkost a tím se vytváří v objektu příjemné prostředí a zdravé mikroklima s přirozenou ochranou proti plísním, bakteriím a jiným alergenům. Samozřejmou vlastností je také odolnost proti napadení škůdci a nepodléhání hnilobám.
Konopná izolace se dá použít jak v novostavbách, tak i starších domech. Díky svým výborným vlastnostem, s oblibou používá při výstavbě nízkoenergetických a pasivních domů.

Osvícený stavebník s odpovědným chováním vůči svému zdraví a potažmo zdraví celé jeho rodiny nemůže dojít k jinému závěru než k tomu, že pokud ke stavbě domu použije vhodný stavební materiál, který mu zajistí v interiéru optimální klima, zamezí zbytečným tepelným ztrátám, minimalizuje výskyt nepříjemných a zákeřných plísní, a tím i hrozbu zhoršení, případně vytvoření si alergií.