facebook youtube +420 777 88 54 54

V dnešní přetechnizované době přichází do popředí otázka bydlení jako životního stylu, který by měl sloužit k regeneraci organismu a opětovnému načerpáni sil. Pracovní vypětí člověka a časté stresové situace, by měly být vyváženy dobrou funkcí domova, která je jednou z hlavních prevencí proti civilizačním nemocem. Jednou z možných cest je i návrat člověka a jeho bydlení k tradičním a osvědčeným hodnotám, k přírodě a k přírodním stavebním materiálům.

Nejpřirozenější z domů zhotovovaných z materiálů na bázi dřeva je masivní srubová stavba. Jedinečný efekt tohoto způsobu bydlení, člověk pocítí ihned, jakmile vstoupí do srubového domu. Díky přirozenému dýchání dřeva se vytváří v obydlí jedinečné přírodní klima, které má positivní vliv na psychiku člověka, a to díky tepelnému sálání masivního dřeva, jeho barvy, vůně atd. Dřevo vytváří ve srubových domovech příjemnou atmosféru, působí teple - fyzicky i psychicky. Nepřímo člověka spojuje s přírodou - evokuje stromy a lesy. 
V návaznosti na změny kolem nás, vývoj technologií atd. se vyvíjí i konstrukce a výroba srubů. Sruby a roubenky není dnes již potřeba utěsňovat provazci, mechem či vymazávat spáry hlínou. Těsnění, návaznost a pevnost srubových stěn, zajišťuje dvojité popřípadě trojité drážkování jednotlivých klád a jejich vzájemné spojení dřevěnými zámky.

Naše sruby, srubové domy a srubové chaty stavíme z kvalitního, sušeného smrkového případně cedrového či borového dřeva. Výsledkem práce je projekt dřevěného srubového domu, který splňuje všechny náležitosti moderního a zdravého bydlení a zároveň vyhovuje požadavkům doporučených v souvisejících normách. 
Použití dřeva ve stavebnictví celosvětově roste. Dřevo není zdaleka jen pomocným materiálem. Díky novým technologiím zpracování nabízí nové možnosti využití. Srubové domy jsou mimo jiné také domovem statisíců lidí v nejbohatších a nejvyspělejších zemích světa a jejich použití i obliba neustále rostou.

 • Dřevo má velmi dobré statické vlastnosti, není křehké, ale elastické. Stavba buňky a její pórovitá struktura mají hlavní zásluhu na vynikajících stavebně-fyzikálních vlastnostech dřeva. Má vysokou pevnost při minimální hmotnosti, vysokou pružnost.
 • Dřevo je antistatický materiál, nevíří prach v místnosti. To ocení zvláště lidé trpící alergiemi. Je elektricky neutrální. Neprodukuje žádné škodlivé látky.
 • Dřevo absorbuje škodlivé civilizační produkty a neutralizuje vliv geopatogenních zón.
 • Dřevo je výborný přírodní regulátor vlhkosti. Neustále vyrovnává svou vlhkost s vlhkostí okolního vzduchu. Ukládá ve svých buněčných a mezibuněčných prostorech relativně velké množství vody, to znamená, že je schopno z vlhčího vzduchu přijmout vlhkost a naopak do suššího prostoru tuto vlhkost opět vrátit.
 • Srubové stavby udržují relativní vlhkost mezi 40 a 60%, při které je nejnižší výskyt škodlivých organizmů a částic v ovzduší.
 • Dřevo je schopno filtrovat vzduch, plyny, výpary a nepříjemné zápachy se v něm zachytávají.
 • Dřevěný stavby dokážou při dodržení jednoduchých konstrukčních zásad a ochrany přetrvat po staletí, důkazem toho jsou mnohá staletí staré srubové domy, dřevěnice, hrázděné domy, více jak 800 roků staré dřevěné kostelíky ve Skandinávii, nebo chrámy v Indii a v Číně.
 • Dřevo obsahuje léčivé silice, které vytváří příjemné aromatické prostředí. Toto prostředí má pozitivní vývoj na léčbu astmatu, bronchitidy a kataru horních cest dýchacích.
 • Dřevo je nejdůležitější obnovitelný ekologický stavební materiál, neustále dorůstá, je znovu použitelné.
 • Doba trvání zátopu u dřevěné srubové stavby je cca. kolem 1/2 hodiny.
 • Dřevo má vynikající tepelně izolační vlastnosti. V srubovém domě je v létě příjemný ,,chlad“, v zimě naopak příjemné teplo.

Další informace, které by Vás mohli zajímat na našich stránkách

Další informace o dřevostavbách lze nalézt na odborných internetových stránkách, např.