facebook youtube +420 777 88 54 54

Další vynikající vlastností systému Multibeton je bezpečnost, která je na vysoké úrovni díky těmto zásadám:

  • Vyškolená a zkušená odborná montážní firma pro projektování i instalaci
  • Montáž trubkového systému Multibeton pomocí ocelové lišty MB s příchytkami
  • Nepoužíváme žádná upevnění, která porušují fólie nebo izolaci, ani žádné plastové lišty s vyčnívajícími hranami
  • Kvalita materiálu, která zdaleka převyšuje normové hodnoty
  • Montáž při vysokých teplotách pro trubkové systémy bez napětí, čímž se zvyšuje životnost na maximum
  • Kvalita materiálu, která zdaleka převyšuje normové hodnoty
  • Prvotřídní laboratorní doklady s ohledem na teplotní, chladící zkoušky, zkoušky oděru, trvanlivosti, rozpínavosti a odolnosti vůči nárazům
  • Soustavná kontrola i dohled ve výrobním závodě prováděná německým ústavem TÜV, zkoušky od rakouské TGM a jiných nezávislých evropských zkušeben

Záruka společnosti Multibeton v délce 10 let a záruka na materiál týkající se růžového trubkového systému Multibeton® v délce 30 let