facebook youtube +420 777 88 54 54

Multibeton využívá montáže topení za tepla. Práce je tak snadnější a doba montáže se zkrátí na minimum, což dále snižuje náklady na instalaci tohoto topného systému.

Systémové trubky Multibeton se pokládají pouze za tepla a naplněny vodou. Tak zůstávají bez nežádoucího pnutí a kroucení. Tento šetrný způsob pokládky extrémně maximalizuje životnost trubek.
Teprve montáž za tepla umožní položení trubek modulačním postupem MB, neboť topné trubky jsou v chladném stavu příliš tuhé.

Tento postup používá pouze Multibeton.
Pokládka systémových trubek Multibeton za tepla usnadňuje práci a významně zkracuje dobu montáže.

Ocelová příchytná lišta

Ocelové příchytné lišty Multibeton byly vyvinuty, aby připevnily k podlaze systémové trubky Multibeton. Poskytují doplňkové armování potěru, mají podobnou rozpínavost a drží jemně systémové trubky.

Ocelová vodící lišta Multibeton je volně položena na originální Multibeton folii, která tvoří izolační vrstvu, nedochází tak k narušení této folie.

Standardní izolace

U Multibeton® systému se používá pouze cenově výhodná standardní izolace bez kašírování (nejčastěji EPS), (odpovídající dnešním energetickým normám) . Systém se neklade do systémových desek A NENÍ POTŘEBA ANI POUŽITÍ DRAHÝCH POLYURETHANOVÝCH IZOLACÍ.