facebook youtube +420 777 88 54 54

Společnost Multibeton GmbH nabízí na své systémové trubky 30letou záruku na materiál.

Během samotné existence firmy nevznikl nárok na záruku ze strany investora, neboť v průběhu mnoha desetiletí nevznikla jediná škoda způsobená vadou materiálu.

Záruka na materiál je znakem kvality systémových trubek vyrobených společností Multibeton GmbH.

Rovněž dostanete 10letou plnou záruku, která je v rámci odpovědnosti za vady pokryta u známé pojišťovny.

Již více než 40 let vyvíjí a vyrábí v Německu Multibeton GmbH svůj topný systém. Výroba a její produkty jsou několikrát ročně  testovány nezávislými instituty.  Produkty Multibeton jsou zárukou německé kvality.

JEDINEČNÉ ZNAKY KVALITY

Multibeton® systémové trubky jsou 10 let po uvedení do provozu pojištěny (povinné pojištění odpovědnosti za vady), vč. následných škod, až do výše € 1 mil. na jednotlivý případ. Toto pojištění nebylo ještě nikdy na Multibetonu požadováno. Multibeton poskytuje navíc ještě 30 letou záruku na materiál (růžové Multibeton® systémové trubky), vztahuje se pouze na MB-systémové trubky; vestavění a vybudování, jakož i sekundární náklady jsou vyloučeny.

Multibeton® systémové trubky podléhají TÜV zkouškám a kontrolám.

Multibeton® systémové trubky obstály v max. testu při +150°C a vnitřním tlaku 3 bary s životností přes 1000 hodin.

Multibeton® systémové trubky jsou podrobovány pravidelně během výroby a v závodní laboratoři nejtvrdším testům kvality. Požadavky Multibeton na kvalitu dalece převyšují normu.

Multibeton® systémové trubky jsou vyráběny na vlastních speciálních výrobních linkách vyrobených pouze pro Multibeton. Materiál Multibeton® systémových trubek je schválen a vyráběn speciálně pro výrobu MB systémových trubek.

Pokládka systému se děje na základě vědeckých podkladů Dr.Ing. A.Kollmara a Multibeton® modulační metody odpovídající patentům Kollmar/Feist. Proto je vytápění energeticky úsporné, neboť nedochází k hromadění tepla u stropu.

Multibeton® systémové trubky se pokládají do MB ocelové lišty. Tato lišta zpevňuje potěr a zaručuje minimální tloušťku potěru.

Multibeton® systémové trubky pokladáme za tepla při teplotě okolo 60-70°C. Tento postup minimalizuje napětí a prodlužuje životnost trubek.

Celý podlahový systém leží zcela volně na odizolované  vrstvě a plně tak zaručuje volnou roztažnost, bez zvukového a tepelného mostu. Pokládka se provádí dle DIN/EN, tedy bez proděravění PE-fólie (zakrytí vlhkosti) a bez poškození izolace.

U Multibeton® systému se používá pouze cenově výhodná standardní izolace bez kašírování (nejčastěji EPS), (odpovídající dnešním energetickým normám) . Systém se neklade do systémových desek.

Po každé montáži systému Multibeton® jsou topné okruhy podrobeny zkoušce těsnosti.